DOMINO

hadíky

odľahčená didaktická verzia klasických domín s rôznym vzdelávacím obsahom

Domino - sčítanie do 10

5 sád po 10 kartičiek (7,5 x 2,5cm)
Na sklade 8 ks
6,85 

Domino - odčítanie do 10

5 sád po 10 kartičiek (7,5 x 2,5cm)
Na sklade 4 ks
6,85 

Domino - sčítanie do 20 bez prechodu

5 sád po 10 kartičiek (7,5 x 2,5cm)
Na sklade 1 ks
6,85 
Písaná abeceda na kartách

Domino - odčítanie do 20 bez prechodu

5 sád po 10 kartičiek (7,5 x 2,5cm)
Na sklade 1 ks
6,85 
tlačená abeceda na kartách

Domino +/- do 20 bez prechodu

5 sád po 10 kartičiek (7,5 x 2,5cm)
Na sklade 7 ks
6,85 

Domino - sčítanie do 20 s prechodom

5 sád po 10 kartičiek (7,5 x 2,5cm)
Na sklade 8 ks
6,85 
Písaná abeceda na kartách

Domino - odčítanie do 20 s prechodom

5 sád po 10 kartičiek (7,5 x 2,5cm)
Na sklade 3 ks
6,85 
tlačená abeceda na kartách

Domino - numerácia do 20 s prechodom aj bez prechodu cez 10

5 sád po 10 kartičiek (7,5 x 2,5cm)
Na sklade 4 ks
6,85 

Domino - balík numerácia do 20

zvýhodnený balík 8 domín
Na sklade 1 ks
51,70 
Obrázky dominotest

Domino +/- jedno a dvojciferného čísla do 100 bez prechodu

5 sád po 10 kartičiek (7,5 x 2,5cm)
Na sklade 4 ks
6,85 

Domino +/- dvojcifer. čísla a desiatok do 100 bez prechodu

5 sád po 10 kartičiek (7,5 x 2,5cm)
Na sklade 6 ks
6,85 

Domino - sčítanie jedno a dvojcifer. čísla do 100 s prechodom

5 sád po 10 kartičiek (7,5 x 2,5cm)
Na sklade 7 ks
6,85 
Písaná abeceda na kartách

Domino - odčítanie jedno a dvojcifer. čísla do 100 s prechodom

5 sád po 10 kartičiek (7,5 x 2,5cm)
Na sklade 1 ks
6,85 
tlačená abeceda na kartách

Domino +/- prirodzených čísel v obore do 100

5 sád po 10 kartičiek (7,5 x 2,5cm)
Na sklade 9 ks
6,85 

Domino - balík numerácia do 100

5ks domín po 50 kartičiek (7,5x2,5cm)
Na sklade 1 ks
33,30 
Obrázky dominotest

Domino - násobenie a delenie do 20

5 sád po 10 kartičiek (7,5 x 2,5cm)
Na sklade 1 ks
6,85 
Písaná abeceda na kartách

Domino - násobenie a delenie číslom 5 a 4

5 sád po 10 kartičiek (7,5 x 2,5cm)
Na sklade 7 ks
6,85 
tlačená abeceda na kartách

Domino - násobenie a delenie číslom 10 a 8

5 sád po 10 kartičiek (7,5 x 2,5cm)
Na sklade 3 ks
6,85 

Domino - násobenie a delenie číslom 3 a 6

5 sád po 10 kartičiek (7,5 x 2,5cm)
Na sklade 8 ks
6,85 
Písaná abeceda na kartách

Domino - násobenie a delenie číslom 9 a 7

5 sád po 10 kartičiek (7,5 x 2,5cm)
Na sklade 7 ks
6,85 
tlačená abeceda na kartách

Domino - násobenie a delenie v obore násobilky

5 sád po 10 kartičiek (7,5 x 2,5cm)
Na sklade 7 ks
6,85 

Domino - balík numerácia do 100

5ks domín po 50 kartičiek (7,5x2,5cm)
Na sklade 1 ks
33,30 
Obrázky dominotest
Obrázky dominotest

Domino - numerácia prirodzených čísel do 100

5 sád po 10 kartičiek (7,5 x 2,5cm)
Na sklade 1 ks
6,85 
Obrázky dominotest

Domino - určovanie času

3 sady po 12 kartičiek ( 9 x 4cm)
Na sklade 1 ks
9,50 

Domino - priamy a pravý uhol

3 sady po 12 kartičiek ( 9 x 4cm)
Na sklade 2 ks
9,50 
Obrázky dominotest
Obrázky dominotest

Domino - vnútorné uhly

3 sady po 12 kartičiek ( 9 x 4cm)
Na sklade 2 ks
9,50 

Cudzie jazyky

Domino - čísla AJ

5 sád po 10 kartičiek (7,5 x 2,5cm)
Na sklade 3 ks
7,65 

Domino - farby AJ

5 sád po 10 kartičiek (7,5 x 2,5cm)
Na sklade 2 ks
7,65 

Domino - hračky AJ

5 sád po 10 kartičiek (7,5 x 2,5cm)
Na sklade 2 ks
7,65 
Písaná abeceda na kartách

Domino - trieda AJ

5 sád po 10 kartičiek (7,5 x 2,5cm)
Na objednávku
7,65 
tlačená abeceda na kartách

Domino - rodina AJ

5 sád po 10 kartičiek (7,5 x 2,5cm)
Na sklade 1 ks
7,65 

Domino - ovocie AJ

5 sád po 10 kartičiek (7,5 x 2,5cm)
Na sklade 2 ks
7,65 
Písaná abeceda na kartách

Domino - zelenina AJ

5 sád po 10 kartičiek (7,5 x 2,5cm)
Na sklade 2 ks
7,65 
tlačená abeceda na kartách

Domino - oblečenie AJ

5 sád po 10 kartičiek (7,5 x 2,5cm)
Na sklade 2 ks
7,65 

Domino balík - slovná zásoba AJ

zvýhodnený balík 8 sád domín pre angličtinu
Na sklade 1 ks
57,45 
Obrázky domino oblečenie v anglickom jazyku

Domino - čísla NJ

5 sád po 10 kartičiek (7,5 x 2,5cm)
Na sklade 1 ks
7,65 

Domino - farby NJ

5 sád po 10 kartičiek (7,5 x 2,5cm)
Na sklade 1 ks
7,65 

Domino - hračky NJ

5 sád po 10 kartičiek (7,5 x 2,5cm)
Na sklade 1 ks
7,65 
Písaná abeceda na kartách

Domino - trieda NJ

5 sád po 10 kartičiek (7,5 x 2,5cm)
Na sklade 1 ks
7,65 
tlačená abeceda na kartách

Domino - rodina NJ

5 sád po 10 kartičiek (7,5 x 2,5cm)
Na sklade 1 ks
7,65 

Domino - ovocie NJ

5 sád po 10 kartičiek (7,5 x 2,5cm)
Na sklade 1 ks
7,65 
Písaná abeceda na kartách

Domino - zelenina NJ

5 sád po 10 kartičiek (7,5 x 2,5cm)
Na sklade 1 ks
7,65 
tlačená abeceda na kartách

Domino - oblečenie NJ

5 sád po 10 kartičiek (7,5 x 2,5cm)
Na objednávku
7,65 

Domino balík - slovná zásoba NJ

zvýhodnený balík 8 sád domín pre nemčinu
Na objednávku
57,45 
Obrázky domino ovocie v nemeckom jazyku
Eur/Czk
Eur/Czk
Clicky